Skip to content

יושב על הגדר. רגל פה רגל שם – סיור בת / בר מצוה

טקס בר או בת המצוה הוא טקס מעבר מעולם אחד למשנהו.

יש קו אבל המעבר אינו חד ומיידי אלא מעבר תהליכי.

במסגרת סיור בר או בת המצוה נבין את הסיפור הגדול.

נראה שאנחנו אדם עצמאי שהוא חלק מתוך שלם.

נלמד מהן החוזקות שלנו. נבקר באתרים משמעותיים להיסטוריה שלנו, לסיפור שלנוף להיותנו חלק משרשרת ארוכה.

למשל:

ירושלים העתיקה ירושלים החדשה ומה שבינהן,

הדרך לירושלים בדגש מנהיגות ודילמות,

ישן וחדש בשפלת יהודה.

(נושאי הסיור הם כלליים. כל סיור מותאם לנער / נערה לאור האופי, הרצון, הצורך והמרחב המבוקש).

בכל סיור ניתן לחבר למקורות, פרשת השבוע, טקסטים רלוונטים מארון הספרים היהודי והכללי וכו'.

הסיור שם את הנער / נערה במרכז יחד עם ההקשר המשפחתי.

מובן שהסיור מלווה בצלם מקצועי.

נגישות
How can I help you?