Skip to content

פלשתים עליך שמשון – בעקבות הפלשתים

הפלשתים - שם שמעורר סקרנות, רתיעה וענין. הם גם 'תרמו' את שמם לשם החלופי של הארץ - פלשתינה.

בסיור זה נתחקה אחרי הפלשתים, מוצאם ויחסיהם עם עם ישראל. נכיר את הפלשתים בעזרת אתר ישראלי, אתר פלשתי ואתר ביניים.

נתחיל באתר המסקרן של חורבת קיאפה, ונתוודע לויכוח בנוגע ל'דוד ההיסטורי'. משם נמשיך לתל צפית, הלוא היא גת העיר הפלשתית החשובה ביותר במרחב (עד שחרבה...). לאחר מכן נגיע לבית שמש - אתר הקשור לשמשון, וכן להחזרת הארון הברית.

(בתמונה: חומת סוגרים מקיאפה).

תנאי מזג אויר יכולים לשנות את המסלול או לבטל את הסיור. 

קיום הסיור מותנה במספר משתתפים מזערי.

בוטל

בתחנת הדלק 'פז' בעמק האלה.

המסלול: מגידו - יזרעאל.

עלות: 120 ש"ח לאדם. 200 לזוג (כל שני אנשים הבאים יחד הם בחזקת זוג).

למנויי 'דברי הימים' ו/או איזה קטע תנ"ך עם נטע יש הנחה יפה!

ציוד: מים, כובע, קרם הגנה, אוכל (למעט חנות הנוחות ב'פז' עמק האלה - אין כמעט היכן לרכוש אוכל. שבת. הכל סגור...). נעלי הליכה נוחות.

לשאלות: 0523464376.

לשאלות: 0523464376.

אילן

נגישות
How can I help you?