Skip to content

סיור ערד ותל שבע

ארץ המדבר היא נקות המפגש בין הסדר והלא נודע. על מנת לשמור על הסדר צריך לחסום את הלא נודע, ובעיקר את יושביו.

ערד הוא אתר קדום גם במונחי ארץ ישראל. עיר אדירה שחרבה וניטשה למשך 1000 שנה. עיר שמתארת את המסורות המקראיות. עיר שקמה בה מצודה של מלכי יהודה ובה שכירי חרב זרים, ובה התגלה מקדש שלם לה' אלהי ישראל ובו שתי (!) מצבות... וגם חרסי ערד המרתקים ישמיעו קולם.

תל שבע התפרסמה במאה ה-20. במהלך מלחמת העולם הראשונה הצבא התורכי מיקם כאן עמדות מקלע, אך הסתערות הפרשים האוסטרלית יכלה להן. ישנו ויכוח האם זו באר שבע המקראית אם לאו? במקום התגלה מזבח מרשים (מי שירצה יוכל לאחוז בקרנות המזבח) ומפעל מים מרשים עודד יותר.

נפסע בעקבות 'השילוש הקדוש': אנשים - אירועים - יצירות.

מותנה במספר משתתפים.

המסלול: תל ערד - תל שבע.

ציוד: מים, כובע, אוכל (יש בערד קיוסק מנומנם, בתל שבע הוא רדום לחלוטין), נעלי הליכה.

עלות הסיור: 120 ש"ח

במקרה של מזג אויר סוער במיוחד - הסיור יידחה.

העלות אינה כוללת כניסה לגנים לאומיים ערד ותל שבע (ללא עלות למנויי מטמון)

לשאלות: אילן. 052-3464376.

 

 

 

נגישות
How can I help you?