Skip to content

לא לדרוך על פסוקים! – לכיש ועזקה

סיור אל שפלת יהודה, לבה הפועם של ממלכת יהודה המקראית.

לכיש - בירת המשנה של ממלכת יהודה, לה היסטוריה עשירה כבר מהתקופה הכלכוליתית, המשך בתקופת הברונזה ('התקופה הכנענית'), עבור בתקופת הברזל ('התקופה הישראלית'), וכלה בתקופה הפרסית בה האתר ניטש.

לכיש ידעה דרמות כבירות ובראשן מצור סנחריב, שתועד היטב בתבליט לכיש' מארמונו בנינוה (נמצא כיום במוזיאון הבריטי והעתק מצוי במוזיאון ישראל). בנסוף התגלו באתר מכתבי לכיש המפורסמים.

עזקה - עיר היושבת במיקום אסטרטגי על הציר המוליך מארץ פלשת לארץ יהודה (ולהיפך). האתר חולש על עמק האלה, בו, לפי המסופר, התחולל קרב דוד וגליית.

 

 

נגישות
How can I help you?