הרצאות וסדנאות

הרצאות – הדף בבניה.

ההרצאות הן על התנ"ך והמזרח הקדום (למשל רציחות פוליטיות בתנ"ך, מלחמות ישראל, התפתחות האמונה וכו')

הסדנאות עוסקות בתובנות עסקיות, ניהול משא ומתן, ניהול משברים – והכל מהתנ"ך והמזרח הקדום.

.

נגישות